1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Strony internetowej, działającej pod adresem URL: ladypinup.com

Operatorem Serwisu i Administratorem danych osobowych jest:

Bangla Unlimited Karol Otręba

Mickiewicza 23/1,

76-200 Słupsk, Polska

Adres e-mail operatora do kontaktu: [email protected]

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych, które dobrowolnie podajesz w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:

 • Prowadzenie newslettera

 • Utrzymanie systemu komentarzy

 • Prowadzenie forum internetowego

 • Prowadzenie rozmów na czacie online

 • Utrzymanie systemu ogłoszeń drobnych

 • Prezentacja profilu użytkownika innym użytkownikom

 • Wyświetlanie ogłoszeń użytkownika

 • Obsługa zapytań za pośrednictwem formularza

 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów

 • Realizacja zamówionych usług

 • Windykacja należności

 • Prezentacja oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach, które są wprowadzane do systemów Operatora.

 • Poprzez przechowywanie plików cookie na urządzeniach końcowych.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez operatora

Strony logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Gwarantuje to, że dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie są szyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane tylko na serwerze docelowym.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są szyfrowane w taki sposób, że tylko osoby posiadające klucz operatora mogą je odczytać. Chroni to dane w przypadku kradzieży bazy danych z serwera.

Hasła użytkowników są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co jest obecnie nowoczesnym standardem przechowywania haseł użytkowników.

Usługa wykorzystuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe, które jest dodatkową formą ochrony logowania do Usługi.

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Ważnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja całego oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów oprogramowania.

3. Hosting

Usługa jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach operatora: zenbox.pl

4. Prawa użytkownika i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystywania danych użytkownika

W określonych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • Firma hostingowa na zasadzie zaufanego kuriera

 • Operatorzy pocztowi

 • Ubezpieczyciele

 • Firmy prawnicze i windykatorzy

 • Banki

 • Operatorzy płatności

 • Władze publiczne

 • Komentarz operatora systemu

 • Operatorzy rozwiązań czatu online

 • Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy wykorzystują dane do realizacji celów witryny

 • Spółki świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania związanych z nimi czynności określonych odrębnymi przepisami (np. o rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 3 lata.

Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora:

 • Dostęp do danych osobowych dotyczących użytkownika

 • Ich naprawa

 • Usuwanie

 • Ograniczenie przetwarzania

 • Przenoszenie danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w ust. 3 pkt 3 lit. c wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.

W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług na podstawie zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane z krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych. Oznacza to, że nie wysyłamy ich poza Unię Europejską.

5. Informacje zawarte w formularzach

Serwis gromadzi informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli zostały podane.

Usługa może zapisywać informacje o parametrach połączenia (znacznik czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych przypadkach, może zapisać informacje ułatwiające powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W tym przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się w adresie URL strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Za każdym razem kontekst i opis formularza jasno informuje, do czego jest on używany.

6. Dzienniki administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników na stronie mogą podlegać rejestrowaniu. Dane te są wykorzystywane do administrowania witryną.

7. Odpowiednie techniki marketingowe

Operator korzysta z analizy statystycznej ruchu na stronie internetowej za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje danych osobowych operatorowi tej usługi, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator wykorzystuje techniki remarketingu w celu dostosowania komunikatów reklamowych do zachowania użytkownika w witrynie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do śledzenia użytkownika, ale w praktyce żadne dane osobowe nie są przekazywane przez Operatora operatorom reklam.

Warunkiem technologicznym takich działań jest włączenie obsługi plików cookie.

Operator korzysta z piksela Facebooka. Technologia ta sprawia, że Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że zarejestrowana w nim osoba korzysta z Usługi. W tym przypadku opiera się na danych, w odniesieniu do których sam jest administratorem; Operator nie przekazuje żadnych dodatkowych danych osobowych od siebie do Facebooka. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

Operator korzysta z rozwiązania, które bada zachowanie użytkowników, tworząc mapy cieplne i rejestrując zachowanie na stronie. Informacje te są anonimizowane przed wysłaniem ich do operatora usługi, dzięki czemu operator nie wie, której osoby dotyczą. W szczególności wpisywane hasła i inne dane osobowe nie są rejestrowane.

Operator korzysta z rozwiązania automatyzującego działanie Serwisu w stosunku do użytkowników, np. mogącego wysłać wiadomość e-mail do użytkownika po odwiedzeniu określonej podstrony, o ile użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacje o plikach cookie

Strona korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:

 • Utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 • Realizacja celów określonych powyżej w sekcji „Odpowiednie techniki marketingowe”.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą zmienić swoje ustawienia w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak wyrażać i wycofywać zgodę w praktyce?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, wybierz używaną przeglądarkę internetową z poniższej listy i postępuj zgodnie z instrukcjami: